24 Stonnen Dribbelen fir d’Inklusioun

Special Olympics Lëtzebuerg hunn mat enger besoonescher Aktioun op sech opmirksam gemaach. Vun e Fréiden an der Nuecht op e Samschden gëtt 24 Stonnen laang « gedribbelt », dat duerch d’ganz Land vun Wolz bis op Hesper an Zesummenarbecht mat verschiddene Veräiner.

Artikel am Tageblatt:

Artikel am lessentiel:

Sparta-Jugendspiller maachen mat bei der Aktioun:

Par FLBB , le 09/09/2021 à 07:28