3×3 Regionalturnéier bei den Prépoussin(e)s

Dësen Turnéier ass eng Initiative aus der Aarbechtsgrupp mat den Veräiner iwwert Jugend. Fir engersäits den 3×3 ze förderen an anerersäits d’Entwécklung vun eisen jonken Talenter weiderzebréngen, organiséieren dräi Veräiner den Weekend vum 9. an 10. Juni een regionalen 3×3 Turnéier:

Süden – Basket T71 Diddeleng

Norden – Black Frogs Schieren

Zentrum – BBC Gréngewald Hueschtert

All weider Details souwéi d'Opdeelung vun den Veräiner fannt Dir ënnert folgendem Link.

« 

Voir le PDF

Par FLBB , le 18/04/2018 à 15:56