Announcement regarding the Total League, Nationale 2 and Nationale 3

English version below

No Récksprooch mat de Clibb huet d`FLBB d’Entscheedung geholl, dass et an der Saison 2020/21 keen Op- an Ofstig wäert ginn an der Total League, Nationale 2, Nationale 3 an Reserve-Ekippen (Dammen an Hären). Des Entscheedung gouf geholl, well eng Reprise vum Championnat an anere Kategorien wéi der Total League de Moment net an Aussicht ass.

________________________________________________________________________________________________

After consultations with our clubs, the basketball federation has taken the decision to cancel the promotion and relegation in the 2020/21 season in the Total league, Nationale 2, Nationale 3 and reserve-teams (women and men). This decision has been taken mainly because a restart date for all other categories other than the Total League is not foreseeable at the moment.

Par FLBB , le 30/01/2021 à 08:38