Neuer Präsident: Klare Visionen für Amicale

De Jacques Mischo ass neie Präsident vun der Amicale Steesel. Mat enger neier Ekipp well hien de Steeseler Basket an der Total League halen an (weiderhin) ganz staark op Jugendarbecht bauen.

Am Artikel mat wort.lu seet de Präsident och, dass hien dafir ass, dass weiderhin 2 Profispiller um Terrain wärte stoen.

Artikel : ARTIKEL_WORT.LU_+

Par Kim Thesen , le 25/07/2020 à 21:32